اضافه نمودن انواع موتورهای جستجو به وبلاگهای بلاگر

جندین مدل برای قرار دادن موتور جستجو در وبلاگهای بلاگر وجود دارد . در زیر با هم به چند مدل مختلف پرداخته و با شیوه قرار گیری انها در وبلاگهای بلاگر آشنا خواهیم شد :

مدل 1 : ساده
<form id="searchThis" action="/search" style="display:inline;" method="get"><input id="searchBox" name="q" type="text"/> <input id="searchButton" value="Search" type="submit"/></form>

با تغییر دادن کلمه Search میتوانید جمله دلخواه خود را به عنوان عبارت جستجو قرار دهید.

مدل 2 : رنگی و بهمراه حاشیه
<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">
<input id="search-box" name="q" size="25" type="text" style="background: #ccccff; border: 2px solid #000066"><input id="search-btn" value="Search" type="submit" style="background: #000066; border: 2px outset #ff0000; color: #ffffff; font-weight: bold;"></form>

کدهای قرمز رنگ برای تغییرات در ترکیب  محل نوشتن عبارات جستجو و کدهای بنفش رنگ برای تغییرات در ساختار دکمه جستجو است ، که بدلخواه میتوانید تغییرات دلخواه خود را در آنها اعمال نمائید .

مدل 3 : ساده و بهمراه جایگزین نمودن تصویری به جای دکمه جستجو<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">
<input id="search-box" name="q" size="25" type="text" value="Enter search terms"><input id="search-btn" value="Search" type="image" src="http://www.iconlet.com/icons/crystal09/16x16/search.png" style="margin: 3px 0 0 5px;"/></form>

به جای لینک قرمز رنگ ، لینک تصویر دلخواه خود را قرار دهید . با تنظیم کردن و تغییر در اعداد کدهای بنفش ، فاصله میان بخش تلیپ عبارت جستجو و دکمه جستجو را تعیین کنید .

طریقه نصب و استفاه در بلاگر :
برای استفاده واردبخش Layput شده و از انجا وارد زبانه Page Elements گردید . بر روی لینک Add a Gadget کلیک کنید و در پنجره باز شده ، افزونه HTML/JavaScript را انتخاب نمائید . سپس در کادر باز شده یکی از کدهای بالا را به دلخواه کپی نموده و تغییرات را ذخیره نمائید .
» منبع