اسلاگ انگلیسی برای مطالب بلاگر

بلاگر از کلمات انگلیسی که در عنوانِ مطلب تعیین می‏شود برای اسلاگِ مطلب استفاده می‌کند اما برای عناوین فارسی رکورد مناسبی ایجاد نمی‌کند و عناوینی شامل یک blog-post و یک شماره برای یادداشت‌ها می‌گذارد که مناسب به نظر نمی‏رسد.
به دلایلِ متعدد پیشنهاد میشود برای مطالب، اسلاگ [:آدرس] انگلیسی تعیین کنید. اما در بلاگر بخشی برای تعیین اسلاگ پیش بینی نشده است، برای تعیین اسلاگ انگلیسی ابتدا مطالب را با عنوان انگلیسی منتشر کرده، سپس به «ارسال پیام>ویرایش پیامها» رفته، مطلب را ویرایش کرده و عنوان فارسی مورد نظر را جایگزین کنید.