آدرس فیدهای مورد استفاده در بلاگر

شما برای استفاده از خروجی های فید قسمت های مختلف یک وبلاگ در سیستم بلاگر میتوانید از آدرس های زیر استفاده نمایید.

فید مطالب:

http://*.blogspot.com/atom.xml

http://*.blogspot.com/rss.xml

http://*.blogspot.com/feeds/posts/default

http://beta.blogger.com/feeds/YOURBLOGID/posts/default


فید نظرات:

http://*.blogspot.com/feeds/comments/default

http://beta.blogger.com/feeds/YOURBLOGID/comments/default

فید کامنت های هر مطلب:

http://*.blogspot.com/feeds/THISPOSTID/comments/default

http://beta.blogger.com/feeds/YOURBLOGID/THISPOSTID/comments/default


فید برچسب ها:

http://*.blogspot.com/feeds/posts/TYPE/-/LABEL


آدرس های بالا بصورت خام در اختیار شما قرار گرفته شده است بهمین دلیل برای استفاده از این آدرس ها و ایجاد تغییرات مورد نظر خود در فید ها باید به نکات زیر توجه کنید.

بجای عبارت http://*.blogspot.com باید آدرس وبلاگ مربوطه را بنویسید.

نوع فید منتشر شده در بلاگر بتا بصورت پیشفرض Atom 1.0 انتخاب شده است که شما برای استفاده از Rss 2.0 میتوانید عبارت alt=rss? به آخر آدرس فید ها اضافه نمایید.

YOURBLOGID را باید با blogID (شناسه وبلاگ) اختصاصی خود که بصورت یک عدد است تعویض نمایید. برای بدست آوردن blogID خود کافیست تا با کلیک کردن بر روی لینک کامنت های(Post a Comment) یک مطلب اعداد بعد از =postID را در آدرس بار بیابید ، این اعداد blogID اختصاصی شما می باشند.

THISPOSTID را نیز باید با ID اختصاصی هر مطلب عوض کنید که همانند روش بالا بدست می آید منتهی اعداد مورد نظر ما بعد از =postID قرار دارند.

عبارت LABLEرا باید با نام Lable مورد نظر خود عوض کنید.

اگر میخواهید فید دو lable متفاوت را با هم داشته باشید تنها کافیست که بجای عبارت LABLE در آدرس مربوطه نام دو lable مورد نظر را بصورت LABLE1/LABLE2 قرار دهید.

بصورت پیشفرض بلاگر فید 25 مطلب آخر را نمایش میدهد ، برای نشان دادن تعداد مطالب دلخواه باید عبارت "عدد"=?max-results را به آخر آدرس فید ها اضافه کنید.

بصورت پیشفرض فید مطالب از اولین مطلب نشان داده میشود. اگر میخواهید بطور مثال فید مطالب از پنجمین مطلب نمایش داده شوند باید عبارت start-index=5? به آخر فید ها اضافه نمایید.


اگر تنها دسته ای خاص از مطالب یکی وبلاگ را میخوانید میتوانید تنها مشترک فید همان دسته ی خاص شوید. شکل آدرس فید دسته های بلاگر بصورت زیر است.

http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default/-/labelname

آدرس وبلاگ مورد نظررا با عبارت blogname و اسم دسته را با lablename جایگزین کنید و حواستان باشد که علامت « – » را از آدرس حذف نکنید، آن کاراکتر اضافی نیست.
این کار تنها برای وبلاگ هایی انجام پذیر است که از دسته بندی استفاده میکنند و فید وبلاگشان فعال باشد.