سرپرست وبلاگ کیست؟

سرپرست(Administrator) یک وبلاگ گروهی، به تنظیمات وبلاگ و قالب آن دسترسی دارد، همچنین توانایی ویرایش و یا پاک کردن پست‌های نوشته شده توسط دیگر اعضای گروه را دارد. به علاوه توانایی اضافه یا حذف کردن اعضای تیم را نیز دارا می‌باشد. هر وبلاگ می‌تواند دارای هر تعداد سرپرست (Administrator) باشد.

هنگامی که شما یک عضو جدید به وبلاگ دعوت می‌کنید و آن عضو دعوت شما را قبول می‌کند، آنها به صورت "نویسنده" (author) به تیم می‌پیوندند. یک نویسنده فقط توانایی اضافه کردن پست جدید و ادیت کردن پست‌های خود را دارد. شما می‌توانید وضعیت اعضای گروه را از طریق تنظیمات | مجوزها (Settings | Permissions) مشاهده کنید. (که مانند عکس زیر است)

برای اینکه یک نویسنده را به یک سرپرست تبدیل کنید، می‌توانید روی لینک اعطای مزایای اجرایی (grant admin privileges) در کنار نام عضو مورد نظر کلیک کنید. به طور مشابه، لینک استرداد مزایای اجرایی (revoke admin privileges) عکس این عمل خواهد کرد (دسترسی‌های عضو را به حالت نویسنده برخواهد گرداند).

اگر یک وبلاگ فقط دارای یک سرپرست باشد، نمی‌توان او را از حالت سرپرست به حالت نویسنده در آورد.