جایگزین نمودن آدرس خوراک پیش فرض بلاگر با آدرس فیدبرنر

همانطور که میدانید ، آدرس فید های قالبهای بلاگر ( نظرات و مطالب ) تحت فرمت زیر تعیین می گردد :

خوراک مطالب:
 http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default

خوراک نظرات :
 http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default


حال فرض نمائید که بخواهید آدرس عضویت خوراک مطالب در بلاگر را با آدرس خوراک وبلاگ خود در فیدبرنر  عوض نمائید .برای این منظور :
1- کدهای زیر را در قالب خود پیدا نمائید :


<a expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;'>

2- حال آدرس زیر را با آدرس بالا جایگزین نمائید :


<a href='URL del feed en Feedburner'>