مطلبِ ادامه دار؛ خلاصه مطلب و ادامه مطلب در بلاگر

برای استفاده از امکانِ «ادامه مطلب» در بلاگر باید از ویرایشگرِ جدید بلاگر استفاده کنید، برای به روز کردنِ ویرایشگر پست؛ از مدیریت وبلاگ به «تنظیمات>اصلی» رفته، از مقابلِ «انتخاب ویرایشگر پست» تیکِ «ویرایشگر به روز شده» را زده، «ذخیره تنظیمات» را بفشارید.

ایجادِ مطلبِ ادامه دار
ابتدا خلاصه مطلب را نوشته، از ویرایشگر وبلاگ، دکمه‎ «درج وقفه پرش» را بفشارید.
تصویــــــــــــــــــــــــــــــــر
یک خط افقی ایجاد میشود، ادامه مطلب که میخواهید در صفحاتِ مطالب نمایش داده شود را بعد از آن خط بنویسید. همچنین میتوانید بعد از نوشتن کامل مطلب، نشانگر موس را در جایی که میخواهید لینک ادامه مطلب ایجاد شود قرار داده، دکمه «درج وقفه پرش» را بفشارید.
چنانچه در کدهای پوسته‎ی وبلاگ تغییراتی داده شده باشد، ممکن است بعد از انجام مراحل بالا مطلب ادامه دار ایجاد نشود. برای حل مشکل، به «چیدمان>ویرایش html» رفته، تیکِ «گسترش الگوهای عناصر صفحه» را زده، کد زیر را بیابید.
<data:post.body/>
کدهای زیر را دقیقا بعد از کدهای بالا بیفزایید [کپی کنید].
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<div class='jump-link'>
<a expr:href='data:post.url   "#more"'><data:post.jumpText/></a>
</div>
</b:if >
تغییر عنوانِ «ادامه مطلب»
برای مطالب ادامه دار در صفحه اصلی وبلاگ بعد از خلاصه مطلب لینک به مطلب کامل با عنوان «خواندنِ مطالب دیگر» نمایش داده خواهد شد. از مدیریتِ وبلاگ به «چیدمان>عناصر صفحه» رفته، از بخشِ «پیامهای وبلاگ» لینکِ «ویرایش» را کلیک کرده، در پنجره باز شده، از مقابلِ «ارسالِ پیوند متن صفحه» عبارتِ «خواندنِ مطالب دیگر» را با «ادامه مطلب» یا هر عنوانِ دلخواه دیگر جایگزین کنید.
برای استفاده از تصویر بجای عبارت «ادامه مطلب» از کدهای پوسته <data:post.jumpText/> را یافته به
<img src="url_of_image" border="0" alt="Alternative text" />
تغییر دهید.
منابع: