اضافه نمودن دکمه های اشتراک گذاری زیبا به وبلاگ های بلاگر


برای اضافه نمودن دکمه های سایتهای اجتماعی بالا به وبلاگ خود :
1- وارد حساب کاربری خود در بلاگر شوید : http://draft.blogger.com
2- سپس وارد بخش Layout و سپس زبانه Edit HTML شده و تیک گزینه Expand Widget Template را قرار دهید
3- کد زیر را در قالب خود پیدا کنید :....


<data:post.body/>

4- حال همه کدهای زیر را کپی تموده و بعد از کد بالا پیست کنید .


<div style='clear:both; '>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Stumble' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCxndGKQoI/AAAAAAAAAfM/zQE4e5oGJLI/stumble.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Delicious' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCxR6IdwFI/AAAAAAAAAe0/P-WUkgBTawI/delicious.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://technorati.com/faves?add=&quot; + data:post.url' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Technorati' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCxqwEFIuI/AAAAAAAAAfU/QRi439zo_Xc/technorati.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://twitthis.com/twit?url=&quot; + data:post.url' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Twitter' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCxulbFRoI/AAAAAAAAAfc/CKJPLxIwP5M/twitter.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Facebook' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCyGNznjII/AAAAAAAAAf0/ESzv0oL2AEQ/facebook.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;=&quot; + data:post.title' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Yahoo' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCxeo18s_I/AAAAAAAAAe8/0gAb9Ya6B78/yahoo.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='&quot;http://reddit.com/submit?&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;title=&quot; + data:post.title' rel='nofollow' target='_blank'><img alt='Reddit' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCx081oRKI/AAAAAAAAAfk/pTxLusQo0Gc/reddit.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
<div style='width:65px; float:left;'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' rel='external nofollow' target='_blank'><img alt='Feed' src='http://4.bp.blogspot.com/_4HKUHirY_2U/SyCxioR-4tI/AAAAAAAAAfE/LkLtTqd6wIA/rss.png' style='padding:0;margin:0;border:none;'/></a>
</div>
</div>